Het risico op brand in een keuken is aanzienlijk.

In keukens van horeca bedrijven en industriële grootkeukens is de plaatsing van een automatische blusinstallatie dan ook in een wettelijk kader gegoten via het KB van 19/12/1997 en aangepast via KB van 04/04/2003, 13/06/2007 en eveneens het KB van 12/07/2012. 

Elk jaar ontstaan talrijke branden in horecazaken en scholen.  Verwaarlozing of een geblokkeerde thermostaat leiden tot overhitting van het vet met zelfontbranding tot gevolg.  De vlammen slaan dan snel over op de filters in de dampkap.  Wanneer deze laatste dan nog weinig of slecht gereinigd is zal het vuur snel onblusbaar blijken.  Een frituurbrand moet dan ook onmiddellijk gedoofd worden want bij een uitbreiding van het vuur naar dampkap is het moeilijk zoniet onmogelijk het vuur te doven daar het onbereikbaar wordt voor de klassieke blusapparaten. Een automatisch blussysteem – speciaal ontworpen – voor friteuses is dan ook een essentieel onderdeel voor de moderne, veilige keuken.

Werking:
Een automatisch blussysteem wordt automatisch geactiveerd en via inox of elektrolytisch verzink C- staal verdeelleidingen en spuitkoppen wordt schuim verstoven boven de vuurhaard.  Deze film dekt het brandende vet af, zodat de vlammen snel doven en heropflakkering voorkomen wordt.